Back to pravdomil.cz

Pravdomil keyboard

Anglická klávesnice s diakritikou pro Mac.

Diakritika se píše ⌥0‑9 nebo ⌥ + písmeno bez háčku.

Například ⌥S bude Š, ⌥A je Á nebo ⌥1 napíše Ě.

Install command

cd "/Library/Keyboard Layouts" sudo curl "http://keyboard.pravdomil.cz/Czech%20Pravdomil.keylayout" -o "Czech Pravdomil.keylayout"